Info från Polisen

Hej!

Jag har fått information om att en litauisk bil kan kopplas
till stöld av katalysatorer och fast interiör i personbilar.
Det är en blå Ford Galaxie LSH304. Om ni skulle se den
så är jag mycket intresserad av att få information om detta.
Det är förmodligen två herrar som färdas i den.
Jag har ännu inte fått några indikationer var de kan vara
i Sverige men inte helt orimligt att de kan finns i vår region.

Med vänliga hälsningar Janne
Polisen Grannsamverkan

Översiktsplan 2035

Kommunen har på sin hemsida (www.hudiksvall.se/oversiktsplan) lagt
upp ett förslag till ny Översiktsplan2035 till samråd.
Planen gäller hela Hudiksvalls kommun, men innehåller också ett avsnitt
för ”Skålbo”. Ett område, främst norr om Sisselbovägen/Skålbovägen.  
Staden har behov av fler bostäder, och Skålbo kommer tillsammans
med utvecklingen hamnområdet samt utbyggnad av Björkberg, Idenor
och Sanna skall ge ca 3000 nya bostäder.
Då planerna för Skålbo-området främst ligger utanför vårt vägområde,
kommer styrelsen inte inkomma med några synpunkter. Nya vägar är
tänkta att byggas, då Skålbovägen inte har kapacitet att ta trafik från
detta område.
Om du som enskild fastighetsägare har synpunkter, så ska dessa
framföras skriftligen senast den 15 oktober 2021, via mejl eller brev,
till Hudiksvalls kommun.

Hälsningar
Styrelsen

Kommentar från Hudiksvall kommun:   

1. Området är preliminärt och kan ändras något, bland annat hur vägar
läggs ut och bostadskvarteren utformas.
2. Tomtstorlekarna kommer troligen att variera, både något större och något       
mindre tomter kommer att finnas för att attrahera olika målgrupper.
3. Hänsyn tas till motionsspåret som sannolikt kommer att behöva flyttas           
delvis men ska självklart vara kvar i området.

Hans Gyllow
Samhällsplaneringschef, Kommunledningsförvaltningen

Fullmakt till årsstämman 2021

Med anledningen av pandemin håller vi årsstämma genom fullmakt.
Enligt en modell som rekommenderas av REV (Riksförbundet Enskilda
vägar) har styrelsen beslutat att åter igen använda sig av fullmakt för
att kunna genomföra årsmötet.
Därför har vi förberett en fullmakt enligt gällande dagordning med förslag.
Vi ber er att återsända en påskriven fullmakt där du markerat ditt
ställningstagande till förslagen. Baserat på fullmakterna så representerar
styrelsen medlemmarna i föreningen.
Styrelsen håller årsstämma den 30/8 varför vi behöver din fullmakt innan
dess.

Nya medlemmar

Vi har fått många nya medlemmar till vår vägförening, vilket är mycket roligt.
Nya medlemmar är:
Katarina & Fredrik Flyrén
Helena Brolin & Henrik Ulander
Helena & Jan Lindberg
Hans Ederborg & Siv Bergström
Vi hoppas att ni kommer att trivas med oss i Skålbo.

Info från Polisen

Ni kan meddela mig tid och plats om dessa är synliga. Var extra vaksamma om ni ser dem. Vid akuta händelser ring 112.
Dessa fordon är intressanta för de kan vara inblandade i stölder och inbrott. En del av dem har varit synliga på platsen eller i omgivningen där inbrott och stölder skett.

XCA 864 CITROEN XSARA PICASSO 20
XSN 110 Vt.\f PASSAT 2,0 FSI VAR
BEX 251 CITROEN C5 2,2
NEU 530 FORD MONDEO
SSY OO5 FORD BWY MONDEO
AMN 789 VW PASSAT VARIANT 1,8

Jan Olsson
Polisinspektör
Stöd/service3
Telefon: 010-5678251
Mobil: 070-2022123
janl.olsson@polisen.se