Samla in plogpinnar

Hej Skålbovänner!
Våren är här och det är dags att plocka in plogpinnarna. Jag tänkte börja samla in dom snart. Om nån vill hjälpa till så är det välkommet. Det är till stor hjälp om nån som promenerar längs vägen vill rycka upp pinnar och lägga ihop högar i diket. Någon har redan börjat samla ihop har jag sett.😀
Tack på förhand!

Info från Skålbo SF

Hej Medlem av Skålbo SFF,

Den 15 februari 2022 publicerade Skatteverket ett ställningstagande om att samfällighetsföreningar skall momsregistreras. Vårt riksförbund ”REV” begärde överprövning av ställningstagandet hos Skatterättsnämnden. För två veckor sedan fick vi tyvärr beskedet att Skatterättsnämnden delar Skatteverkets ställningstagande.
Det är respektive samfällighets omsättning som styr krav på momsregistrering. Vår samfällighet överskrider omsättningsgränsen 80 000 kr/år (exklusive statligt bidrag) varför vi alltså omfattas av kravet. I och med beslutet gäller krav på momsregistrering från den 15 februari 2022.
Styrelsen har precis träffats för att diskutera de konsekvenser som beslutet medför. Beslut togs att momsregistrera Skålbo SFF från den 1 januari 2022. Det medför att en extra inbetalning motsvarande 25 % på respektive fastighets årsavgift 2022-2023 kommer att krävas. Det beror på att inga intäkter kan vara ”omomsade” för räkenskapsåret. Med detta följer en fördel då vi kan tillgodoräkna oss ca 300 000 kr i momsersättning från fjolårets restaurering av vägen. Detta ger oss i gengäld möjligheten att dämpa förväntade ökningar i medlemsavgifter under kommande år.
Om ni har frågor så hör vänligen av er till Styrelsen på info@skalbo.se!
Mvh
Styrelsen Skålbo SF, 2023-03-14

Info från Polisen Grannsamverkan

Hej!
Har fått info om att det rest in personer som är intresserade av att stjäla katalysatorer
och interiör till BMW och Mercedes. Om ni skulle se en blå Ford Galaxy med Litauiska
skyltar MYU205, LT. Lämna uppgifter till mig: Var, när och vilka personer ni ser om ni
ser några. Är den på rull mot vilken närmsta stad eller ort är den på väg.

Med vänliga hälsningar Janne Olsson
Grannsamordnare Polisen
070-202 21 23

Info Polisen Grannsamverkan

Det har kommit in ett flertal anmälningar om katalysatorstölder den sista veckan.
Mest utsatt är Toyota Prius men även från andra märken har det stulits katalysatorer.
Jag har inga misstänkta fordon förutom det jag har skickat ut tidigare.
Så håll ögonen öppna och särskilt om någon är ägare till en Toyota Prius.
Senaste stölden skedde nu i natt iBergsjö. Tidigare i Hudiksvall och Iggesund.
mvh
Janne Olsson
Grannsamverkan Polisen

Info från Polisen grannsamverkan

Vit Ford Transit WON662

Detta fordon förekommer fortfarande gällande stölder och inbrott, kanske mest
mot företag. Är det akuta händelser ring 112 annars skicka information till mig.
Finns just nu i norra Hälsingland men förekommer över hela Hälsingland förmodligen.
Fordonet har någon form at större dekaler på sidorna.

Janne Olsson
Grannsamverkan Polisen
jan.olsson@polisen.se

Grannsamverkan

WON662 vit Fort Transit
Ovan fordon kan vara intressant att hålla koll på. Det kan ha kopplingar
till olika former av stölder.  
Skriv gärna in till mig om ni ser detta fordon, vart, hur många personer
och vilken tid.
Med vänliga hälsningar
Janne Olsson
Grannsamverkan Polisen
janl.olsson@polisen.se

Farthinder

Vi har beslutat att sätta upp tillfälliga farthinder efter vägen. Styrelsen har fått till sig så pass mycket klagomål, under lång tid, på höga hastigheter efter specifikt avsnitt av vägen.  
Diskussion om behov av farthinder har pågått under flera år.
Farthinder är ett otyg då det är väldigt störande för alla som åker på vägen även om man följer hastighetsbegränsningen. Vår hållning är att mer eller mindre alla visar respekt och håller hastigheten medan ett ytterst fåtal missköter sig. Därför är det inte juste att alla varje dag, år efter år, skall behöva åka över farthinder.  
Vår förhoppning är fortfarande att vi inte skall behöva ta till permanenta farthinder. Förhoppningsvis är de tillfälliga hindren som satts upp nu en signal, till de som känner sig berörda, om att börja slå av på hastigheten.  
Vi undersöker mer permanenta lösningar. Det är lösningar som hjälper till att påminna om att hastigheten är viktig för att vägen skall bli en säker plats. Mer information om detta kommer senare.  
Det är inte fastställt hur länge de tillfälliga farthindren kommer att ligga framme.  
Mvh 
Styrelsen Skålbo SF