Information av Lantmäteriet

I går kväll hade Lantmäteriet en information angående en ny förrättning av Fiskeby ga:3.
Ett 20 tal medlemmar hade hörsammat inbjudan. Vi fick information hur förrättningen kommer att gå till samt ställa frågor till Henrik Storm från Lantmäteriet. Mer information kommer från Lantmäteriet vad gäller eventuella nya andelstal.

På bilden: Ulf Henell, Thomas Andersson, Thomas Eriksson, Lars Edeborg samt Henrik Storm.

 

Kallelse till Lantmäterisammanträde

Tisdag den 27 mars kallas medlemmar i gemensamhetsanläggningen Fiskeby ga:3 till sammanträde kl. 18:00 i Kulturhuset (Rådhussalen).
Sökanden (Skålbo SF) yrkar att den nya vägen skall införlivas i Fiskeby ga:3 samt att nya andelstal ska bestämmas.
Föreningen yrkar om en extrastämma för att anta normalstadgar.
Detta är ett informationsmöte och beslut kommer inte att meddelas på sammanträdet.
Vid sammanträdet kommer följande att behandlas:
1. Genomgång av ansökan.
2. Genomgång av tillämplig lagstiftning.
3. Synpunkter, yrkande och förrättningens fortsättande.

Utlottning av bostadstomter

Kommunfullmäktige har delegerat till tekniska nämnden att fastslå rutiner för tomtlottning. I denna tomtlottning gäller det fyra tomter mellan Maln och Skålbo.
Följande tomter är ute till försäljning;
Östanbräck 1:147, Östanbräck 1:148, Östanbräck 1:149 och Östanbräck 1:150.
Sista inlämningsdag är 14/3 2018.
Blankett för anmälan och registrering kan hämtas här eller beställas/hämtas på Tekniska förvaltningen, Mark Sektionen, Håstaängsvägen 2, Hudiksvall.
Östanbräck 1:147 Tomt A

Plogsspön är nu uppsatta

Idag sattes plogspön upp på Skålbovägen. Tyvärr så kom det endast 5 personer för att hjälpa till. 3 från styrelsen (Thomas Andersson, Ulf Henell och Thomas Eriksson) samt Stefan Skalman och Roger Nordqvist. Det är en ganska lång väg vi har och det behövs att fler hjälper till, då går det lite snabbare. Hoppas på bättring till nästa år.

Kul med beröm om vår hemsida

Året med vägföreningen
Text: Anders Östberg
Del 3 Höst
Sommaren har passerat och Skålbo Samfällighetsförening,
med ordförande Thomas Andersson i spetsen, förbereder
inför hösten. I augusti hade föreningen årsmöte.
Hur gick det på årsmötet?
– Mycket bra, det var trevlig stämning och mötet gick
rekordsnabbt säger Thomas. Just nu är det angenämt att
vara ordförande, inga frågeställningar eller större grejer som
stör. Vi har lyckats komma över gamla problem och har en
bra stämning i föreningen. Den sittande styrelsen fick nytt
förtroende och vi jobbar vidare.
Så allting rullar på som det ska?
– Ja, det måste jag säga. Förutom att vi väntar på att Lantmäteriet
ska bli klar med vår nya förrättning så klart, men
det kan vi inte göra så mycket åt, fortsätter Thomas. Lite
orolig är jag att förrättningen ska leda till lite klagomål bland
våra medlemmar, men det är ingenting jag kan påverka nu.
Har ni några speciella frågor ni måste tänka på under
hösten?
– Nej, inte direkt. Vägen är i mycket gott skick,
berättar Thomas, och där behöver vi inte göra något just
nu. Dessutom har vi redan nu upphandlat ett avtal med en
entreprenör inför vintern när det gäller plogningen. Skönt
att ha det avklarat redan nu.
Till sist vill REV Bulletinen ge Skålbo SFF beröm för deras fina
hemsida. Gå gärna in på www.skalbo.se för att få
inspiration till er egna vägföreningar.

Årsstämman söndag den 20 aug.

Idag söndag den 20 augusti avhölls Skålbovägens SF;s årsstämma på Lingarögården. 21 medlemmar hörsammade kallelsen.
Protokollet från årsstämman kommer att skickas via mail når detta är justerat.

Nedan bild på vår styrelse. Från vänster Ulf Henell, Thomas Eriksson och vår ordförande för ytterligare 1 år Thomas Andersson. På bilden saknas Lars Edeborg och den nya suppleanten Elisabeth Nordqvist.