månadsarkiv: augusti 2018

Skålbovägens SF årsstämma 2018-08-19

Idag söndag den 19 augusti hölls Skålbovägens SF årsstämma i Lingarögården. Ett trettiotal medlemmar hade hörsammat kallelsen.
Ett bra möte med många frågor och svar.
Stämmoprotokollet kommer att skickas ut vi mail så snart det är justerat. Om du har bytt e-post adress var snäll att meddela detta.
Om du går in under fliken medlemmar så ser du den adress som du har angivit.

dav