månadsarkiv: juni 2020

Nya medlemmar

Vi har den stora glädjen att åter få hälsa nya medlemmar till vår vägförening. Det är Jesper Synnelius och Sabina Dahlberg som har flyttat in på Skålbovägen 50. De har köpt fastigheten av Elisabeth
och Roger Nordqvist.
Vi tackar samtidigt Elisabeth och Roger för deras insats i
vägföreningen genom åren. Hoppas att ni kommer att trivas i er nya lägenhet inne i stan.

Information angående årsstämman 2020

Information angående årsstämman 2020

Styrelsen har sammanträtt för att diskutera årsstämman 2020 utifrån rådande omständigheter som präglas av Covid-19.
Vår inställning är att efterleva Folkhälsomyndighetens rekommendationer och direktiv.
Vi har dessutom tagit del av den information som REV (Riksförbundet Enskilda Vägar) tillhandahållit som berör ämnet.

Då den allmänna andemeningen är att undvika social kontakt i möjligaste mån har vi beslutat att skjuta på årsstämman på obestämd tid.
En konsekvens av detta är att samfällighetens medlemmar inte kan debiteras eftersom det kräver årsstämmans beslut om utdebitering. Årets debitering skjuts alltså upp tills årsstämman hållits.

Styrelsen återkommer när förutsättningarna förändras och vi kan planera för en årsstämma. 

Trevlig sommar!

Styrelsen Skålbo Samfällighetsförening