Grannsamverkan

Lars Edeborg är Skålbovägens SF:s ansvarige när det gäller Grannsamverkan. Inom kort kommer du som medlem få ytterligare information vilken som är din kontaktperson inom ditt område.