månadsarkiv: maj 2017

Grävning på Skålbovägen

När vatten och avlopp skall dras in till Skålbovägen 73 kommer vägen att grävas av. Förmodligen kommer man att kunna köra runt vid Bergs avfart då slipper man stänga av trafiken. Göran Runnfors på Kommunen räknade med att detta skall göras före midsommar.
Har du frågor angående grävningen kontakta Göran på
tel. 070-3969992. Kommunen står för att vägen blir återställd.

Grävning för vatten och avlopp efter Skålbovägen

Kommunens VA-avdelning har fått några beställningar på VA-anslutning efter Skålbovägen. Det är ett antal ställen efter vägen som berörs. 70, 73 samt Skålbovägen 7, eventuellt någon mer.
Detta innebär begränsningar i framkomligheten, främst gällande Skålbovägen 7 där vi behöver leda om vägen.
Vi försöker skylta samt minimera störningarna så gott det går.
Vi har redan börjat en del men ämnar fortsätta under vecka 20.
Vår man på plats Göran Runnfors 070-3969992 vet mera i detta ärende.