Förtydligande ang. lupinerna

Karin Skalman-Nygård har lagt ut säckar vid korsningen
Sisselbovägen​-Skålbovägen. D​är finns även en skylt uppsatt
​var säckarna skall lämnas. Behöver du säckar så finns dom
inte hos Karin utan hos Lars Erik Återgård​ eller Thomas
​Andersson.​ Du skall ha buntband så att säckarna är täta.
​Styrelsen Skålbo SF