månadsarkiv: maj 2016

Asfalteringen av Skålbovägen


20160523_102823

Asfaltering av Skålbovägen går snabbare än planerat. PEAB beräknar att vara klar senast kl 16.00 i dag måndag.
På torsdag kommer NCC att asfaltera från Åke Olsson fram till den nya vägen. Dessutom skall det läggas asfalt strax efter Färlins, där den nya vägtrumman har grävts ner.
Har du några frågor är det bara att ringa till Bengt Arne
070-5747900.

Info från Hudiksvalls kommun

Det råder brist på bostäder i Hudiksvall. Som en del i åtagandet av bostadskrisen, ser marksektionen på Hudiksvalls kommun det som sin uppgift att tillse att det kontinuerligt tas fram tomter för byggande. Detta arbete bedrivs på flera fronter, dels genom planläggning av mark för flerfamiljshus och större bostadsområden, dels genom tillskapande av strötomter genom förhandsbesked – ett arbete helt i linje med de bostadspolitiska målen.
Marksektionen undersöker för närvarande möjligheten att skapa 5 småhustomter på kommunägd tomt i Skålbo. Marksektionen har därför ansökt om förhandsbesked för framtida bebyggelse.
Berörda närboende kommer sannolikt att få yttra sig inom ramen för prövning hos byggnadsnämnden.
Har ni frågor till oss på marksektionen är ni välkomna att höra av er.
Marksektionen i Hudiksvall kommun
Eva Bodell 0650-19524
Stefan Sundin-Bromhed 0650-19460

Asfaltering av Skålbovägen

Nu på måndag börjar PEAB på med asfalteringen av Skålbovägen. PEAB kommer att börja vid Edeborgs och arbetar sig fram mot Collindersvallen. Asfalteringen beräknas ta minst 2 dagar.
Du kommer inte att kunna passera asfaltläggarna.
Kolla vart asfaltgänget är och kommer du inte fram så får
du åka över Lingarö. Du kanske även kan parkera din bil närmare Collindersvallen.
Visa hänsyn till gubbarna från PEAB dom gör ju så att vi får en fin väg att åka på.
Passar på att tacka Håkan från PEAB för ett väldigt fint samarbete.

Problem på Skålbovägen

20160516_165201Vi har stött problem på Skålbovägen strax innan Jarl Karéns.
När grävmaskinen skulle plocka bort sten i vägen upptäcktes att det vara rena gungflyn. Så nu är vägen avstängt från Jarl Karén. Ni som bor längre ut måste tyvärr åka över Lingarö.
Vi hoppas att problemet är löst till i morgon eftermiddag.
Mer info om detta i morgon.

Info om vägarbetet från PEAB

I morgon torsdag (12 maj) börjar en grävmaskin från PEAB att laga den delen av vägen där vatten och avloppsledningen grävdes ned.
Arbetet beräknas vara klart under fredagen.
Det kommer att gå bra att passera grävmaskinen men räkna med en viss försening när ni skall intill staden. Visa och hänsyn till ”gubbarna” som jobbar utefter vägen.
Kommande måndag och tisdag (16+17 maj) kommer vägen att först bevattnas sedan kommer det att fyllas på med grus. Arbetet kommer att pågå mellan kl. 07.00 – 17.00. Även då kommer det att kunna passera vägarbetet med det kan uppstå en viss försening när ni skall till arbetet.
Åk i god tid så slipper ni stressa.
Mer information kommer angående asfalteringen av vägen som förhoppningsvis görs i slutet av denna månad.

Vägarbeten Skålbovägen

Vägföreningen skall plocka ur sten i vägbanan vid Jarl Karén.
Ändra kurvan vid Staffan Jonsson samt lägga en ny trumma också vägföreningens ansvar.
När det är dags för beläggning skall vägen toppas från Åke Olsson till Lennart Högberg, också vägföreningen.
PEAB kommer även att starta upp (måndag 16 maj) att justera vägen där man grävt ner vatten o avlopp vilket är på flera ställen, viss justering kommer att göras in på era privata vägar.
Som det sista är att vägen skall beläggas troligt månadsskiftet maj/juni, närmare info senare.
Att beakta är under tiden kommer det att bli störningar dagtid, man kan få vänta genom maskiner kommer att arbete på vägen, allt för vi skall få en bra väg igen.
Meddela era entreprenör om ni har sådana att det skall pågå vägarbeten.

Hoppas ni visar hänsyn gentemot alla.
Om vi måste stänga av vägen kommer det att finns på vår hemsida så ha koll på den så får ni aktuell info.

Styrelsen