månadsarkiv: augusti 2019

Årsstämma Skålbo SF

Ikväll onsdag avhölls Skålbovägens Samfällighetsförenings årsstämma på Lingarögården. Tyvärr så var det bara 15 personer som kom till mötet.
Thomas Andersson återvaldes som ordförande för en tid av 1 år. Omval på Ulf Henell och Thomas Eriksson.
Stämmoprotokollet kommer att skickas ut via mail.
Om du har bytt mail adress var vänlig att meddela detta.