Alla inlägg av Bengt-Arne Pettersson

Info från Polisen

Nytt tillvägagångssätt gällande bedrägerier i Sverige.
Var uppmärksam och läs nedan text.Bedragarna ringer och försöker få brottsoffret att
lämna ifrån sig bank-/kortuppgifter, eller manipulerar till att logga in på banken med dosa
eller Bank-ID.  
Det är samma vinstsumma, ca 49 000 kronor som förekommer i samtliga samtal vilket
tyder på att det är samma manus som används.

Fakta kring hur Postkodlotteriet arbetar med utbetalningar:

 • Kontantvinster betalas ut till det konto som är knutet till abonnemanget.
  Det vill säga att vinster betalas ut till samma konto som kostnaden för medlemskapet
  och köpet av själva lotten dras ifrån.
 • Hembesök sker endast vid storvinster. De stora värdecheckar som delas ut i tv är endast
  symboliska och för syns skull då vinnarna alltid får vinstpengarna utbetalt till det konto
  som redan är anmält.

 Några av polisens brottsförebyggande råd:

 • Var kritisk när du blir kontaktad av okända personer, tveka inte att stänga dörren
  eller lägga på luren om du känner oro.
 • Använd aldrig e-legitimation/Bank-ID eller lämna ifrån dig koder från din bankdosa
  på uppmaning av någon annan.
 • Lägg på luren om du blir osäker på vem som ringer. Ring i stället tillbaka på ett
  nummer som du själv tar reda på.

Jan Olsson
Grannsamverkan Polisen

Misstänkt fordon

UYB198 Fiat Ducato, Blå, Buss, Finland
Detta fordon hade en massa olika bildelar i skåpet.
Kontrollera​des av polisen på Hede Finnflovägen i närtid.
Om ni skulle se detta fordon var lite aktsam och skriv gärna in
till mig när och var detta fordon sågs.

Med vänliga hälsningar Janne​ Olsson
Grannsamverkan Ansvarig Polisen

Ny info från kassören

Igår beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att Skatteverket
gjorde fel när de beslöt att vägsamfällighetsföreningar skall
vara momspliktiga. Vad som händer nu är än så länge oklart.
Inte ens Skatteverket vet hur de skall hantera situationen just nu.
Som en konsekvens har jag och Thomas beslutat att tillfälligt
skjuta på den utdebitering som var planerad att göras om några
veckor.
Troligen kommer den inte att ske innan föreningen blivit avregistrerad
som momspliktig, vilket kan ta månader. Då vi nu har kalenderår
som verksamhetsår, har vi gott om tid. 

Ulf Henell

Kassör, Skålbovägens samfällighetsförening

Kassören informerar

Kassören informerar
Då vi från och med i år har ändrat vårt räkenskapsår
till att vara kalenderår, kommer årets faktura kommer
skickas ut i början av mars, med förfallodag 1 april. 
Jag vill också flagga för att beloppet kommer vara
större än den faktura som gick ut i höstas, då den
bara omfattade ett förkortat räkenskapsår (1 maj – 31 dec 2023).

Info Grannsamverkan

Hej på er allesammans!

Jag vill passa på att tacka för detta år och önska er alla en god jul
och ett gott nytt år. Det gångna året har varit vad jag kan se ganska
bra i brottshänseende.
Det har naturligtvis förekommit en del brott men jag tror och
känner att det varit mindre brott över lag i våra områden.
Med vänliga hälsningar
Janne Olsson
Polisen Grannsamverkan

Hastigheten efter Skålbovägen

Nu när det har kommit massor av snö så blir våran väg lite smalare.
Det gäller att hålla hastighetsbegränsningen som är 30 km.
Tyvärr så är det många som inte kan lätta på gaspedalen.
Det finns också upplogade mötesplatser efter vägen. Om du möter
någon så stanna vid någon av dessa mötesplatser istället för att
behöva trängas för att komma förbi.

Kallelse till årsmöte Skålbo SF

Kallelse till ordinarie årsstämma 2023, Skålbovägens samfällighetsförening

Datum: 2023-08-24
Tid: kl 19:00
Plats: Lingarögården

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande för stämman
4. Val av sekreterare för stämman
5. Val av två justeringsmän
6. Fastställande av resultat- och balansräkning
7. Styrelsens och revisorernas berättelse
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
a. Ändring av räkenskapsår (stadgeändring)
b. Etableringsavgift av nya fastigheter
c. Registreringsavgift vid förändring av andelstal
d. Den återkommande frågan om hastighet efter vägen
e. Inga motioner från medlemmarna
10. Ersättning till styrelsen och revisorerna
a. Ökade kostnader för arvoden utifrån skyldighet att betala arbetsgivaravgift
11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
12. Val av styrelseordförande för en tid av ett år
13. Val av 2 styrelseledamot samt 2 suppleanter
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
15. Val av valberedning
16. Övriga frågor
17. Meddelande om plats där stämmoprotokollet ska finnas tillgängligt
18. Mötet avslutas

Årsmöteshandlingarna (årsberättelse, resultat- och balansräkning) finns tillgängliga hos ordf. Thomas
Andersson 10 dagar före ordinarie årsstämma.

Väl mött!

Styrelsen Skålbo SF

Blågröna alger i Skålbo

Under dagen har delar av vår egen kuststräcka varit infärgad i turkos. Stränder, stenar och bryggor, allt har varit färgat blått. Delar har nu försvunnit när vattennivån nu åter stiger. Länsstyrelsen har fått rapporter från hela Hudiksvalls fjärden, och under dagen har tester utförts.
Det blåa kommer från giftiga blågröna alger, och allmänheten bör undvika kontakt med vattnet. Man bör inte heller låta hundar eller andra husdjur vistas nära vattnet.
Styrelsen Skålbo SF

Vägarbete

Om allt går som det ska så kommer bättring av stödkanter och justering
av mötesplatser att starta imorgon onsdag 28 juni.
Arbetet kommer att hålla på en dag. Visa hänsyn på vägen och håll
hastighetsgränsen, som är 30 km i timmen.
Styrelsen Skålbo SF

Info från Polisen

Brottsmässigt så har det just nu lugnat ned sig gällande katalysatorstölder. Stöld från och ur bil är nu mera ledramper och extraljus, m.m. samt ett fordon där det stulits en massa elverktyg. I övrigt inga brott som sticker ut.
Det förekommer brott som kan härledas till missbrukare vad vi vet och inga internationella
brottsnätverk gällande villainbrott eller båtmotorstölder. Endast två båtmotorer har stulit underförsommaren tom nu. Det är fyrtaktare modell mindre en Tohatsu och en Mercury. Inga kopplingar till något brottsnätverk.
Ha en trevlig sommar!
Med vänliga hälsningar Janne Olsson
Grannsamordnare Polisen

Vägarbete

Det kommer en traktor, innan den 30 juni, som kommer att laga skadorna efter vår väg.
Tänk på att visa hänsyn när maskinen är här. Vi vågar inte sly röja efter Skålbovägen när
brandrisken just nu är så stor. Arbetet kan göras så snart det blir nederbörd.
Passar på att önska alla medlemmar med familjer en Glad Midsommar.
Styrelsen Skålbo SF