Kassören informerar

Kassören informerar
Då vi från och med i år har ändrat vårt räkenskapsår
till att vara kalenderår, kommer årets faktura kommer
skickas ut i början av mars, med förfallodag 1 april. 
Jag vill också flagga för att beloppet kommer vara
större än den faktura som gick ut i höstas, då den
bara omfattade ett förkortat räkenskapsår (1 maj – 31 dec 2023).