månadsarkiv: oktober 2015

Ny info från Lars Anders Wiberg

Hej Skålbo
Ja nu börjar det dra ihop sej till avslut på vårt VA projekt och jag som projektansvarig vill verkligen tacka er för ert tålamod och det stöd jag fått under byggtiden, det har varit ett tufft landskap att forcera  för PEAB:s manskap som  i mitt tycke gjort ett enastående bra och snabbt jobb.
Nu återstår det lite småjusteringar och vägen ska återställas, det får ”sätta” sej över vintern och vägens slutbesiktning blir senast juni 2016, det finns ett grusupplag för småjusteringar som lokal entreprenör kommer att bistå oss med om det skulle behövas.
Sen vill jag påminna om avräkningen på befintliga godkända avloppsanläggningar nyare än tio år, jag har fått in några men vet att det finns flera, det vore bra att dessa justeras i samband med anslutnings faktureringen.
Vad som är viktigt för oss att veta är när er anläggning godkändes av miljö kontoret, har ni verifikationer på er anläggning så är det till stor hjälp annars får det bli en schablonmässig bedömning av värdet. Ersättningen kan inte överstiga den kommunala anslutningsavgiften för avlopp.
Ni som inte ska ansluta nu i höst/vinter utan till våren meddela mej detta så kan vi anpassa brukningsavgiften till detta, den kan då startas senare
Vi kommer att starta brukningen för anslutna den 1/1-2016
Sist men inte minst, fakturan för anslutningsavgiften  kommer att dimpa ner hos er i mitten på november.
OBS KOM IHÅG ATT ANMÄLA TILL VÅR KUNDTJÄNST 0650-19099  när ni gjort sista slamtömningen så ni inte åker på onödig framkörningsavgift.

Med vänlig hälsning
Lars-Anders Wiberg
VA-ingenjör Tekniska förvaltningen
824 80 Hudiksvall
Tfn 0650-38085, 073-274 74 11

 

Ny info från Lars Anders Wiberg

Hej Skålbo
Här är lite information om vad som pågår just nu.
All ledningsschakt är nu klar och det har gått över förväntan bra och i god tid enligt tidsplan. PEAB:s grabbar skall ha en stor eloge för utfört arbete och även ni boende som visat stort tålamod och framför allt för er som har varit tvungen att använda alternativ-vägen.
Avloppsledningen är provtryckt och godkänd över hela området så nu är det OK att ansluta till den.
Vi väntar på vattenprovet för vattenledningen och det kommer på måndag eller tisdag till veckan, så det är ännu inte klart med den.
Min kollega Kenneth Nyberg mailar ut när vi får svaret.
Annars är det städning, bortkörning av sten och det kan bli några sprängningar av större stenar efter vägen, och detta medför ju naturligtvis störningar för trafiken.
Själv kommer jag att göra mig okontaktbar i älgskogen vecka 42, så vi får se vad vecka 43 har att bjuda på.

Med vänlig hälsning
Lars Anders Wiberg
VA-ingenjör Tekniska förvaltningen
824 80 Hudiksvall
tfn: 0650-38085 eller 073-2747411

 

 

Nedskräpning

Hej !
Nu har nedskräpningen börjat!
Vid skidspåren , Sisselboberget, där bark ligger lagrad har någon/några dumpat trädgårdsavfall, plast, papper och till och med en dunk glykol. Vi vill ha ett rent Skålbo!
Om ni ser att någon tömmer skräp rapportera detta.

IMG_0795 (002)