Nedskräpning

Hej !
Nu har nedskräpningen börjat!
Vid skidspåren , Sisselboberget, där bark ligger lagrad har någon/några dumpat trädgårdsavfall, plast, papper och till och med en dunk glykol. Vi vill ha ett rent Skålbo!
Om ni ser att någon tömmer skräp rapportera detta.

IMG_0795 (002)