månadsarkiv: februari 2024

Ny info från kassören

Igår beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att Skatteverket
gjorde fel när de beslöt att vägsamfällighetsföreningar skall
vara momspliktiga. Vad som händer nu är än så länge oklart.
Inte ens Skatteverket vet hur de skall hantera situationen just nu.
Som en konsekvens har jag och Thomas beslutat att tillfälligt
skjuta på den utdebitering som var planerad att göras om några
veckor.
Troligen kommer den inte att ske innan föreningen blivit avregistrerad
som momspliktig, vilket kan ta månader. Då vi nu har kalenderår
som verksamhetsår, har vi gott om tid. 

Ulf Henell

Kassör, Skålbovägens samfällighetsförening

Kassören informerar

Kassören informerar
Då vi från och med i år har ändrat vårt räkenskapsår
till att vara kalenderår, kommer årets faktura kommer
skickas ut i början av mars, med förfallodag 1 april. 
Jag vill också flagga för att beloppet kommer vara
större än den faktura som gick ut i höstas, då den
bara omfattade ett förkortat räkenskapsår (1 maj – 31 dec 2023).