Kategoriarkiv: Okategoriserade

Utsättning av plogpinnar

Idag var det utsättning av plogpinnar efter Skålbovägen.

Idag var det utsättning av plogpinnar efter Skålbovägen. Trots det dåliga vädret kom det 12 personer som slet med utsättningen av plogpinnarna.
På 1 timme var allt klart.
Ett stort tack till Elisabeth & Roger Nordqvist som bjöd på kaffe och pepparkakor samt cider som smakade gott i det kyliga vädret.

Årsstämma Skålbo SF

Ikväll onsdag avhölls Skålbovägens Samfällighetsförenings årsstämma på Lingarögården. Tyvärr så var det bara 15 personer som kom till mötet.
Thomas Andersson återvaldes som ordförande för en tid av 1 år. Omval på Ulf Henell och Thomas Eriksson.
Stämmoprotokollet kommer att skickas ut via mail.
Om du har bytt mail adress var vänlig att meddela detta.

Kallelse Skålbovägens SF årsmöte

Kallelse till ordinarie årsstämma, Skålbovägens samfällighetsförening
Datum:              2019-08-21
Tid:                      kl 18:00
Plats:                  Lingarögården

Härmed kallas du som medlem av Skålbovägens samfällighetsförening till ordinarie årsstämma.
Dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande för stämman
 4. Val av sekreterare för stämman
 5. Val av två justeringsmän
 6. Fastställande av resultat- och balansräkning
 7. Styrelsens och revisorernas berättelse
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
  1. Beskrivning av hur utdebiteringen fördelas enligt den nya förrättningen (Ulf)
  2. Presentation av resultat från syning – förslag om restaurering (Thomas A)
  3. Hur vi hanterar förändringar i förrättningen (Thomas A och Thomas E)
 10. Ersättning till styrelsen och revisorerna
 11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
  1. Förslag om höjt arvode kassör
 12. Val av styrelseordförande för en tid av ett år
 13. Val av 1 styrelseledamot samt 1 suppleant för en tid av 2 år
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 15. Val av valberedning
 16. Inkomna motioner
 17. Övriga frågor
  1. Utlysa arbetsdag 20 oktober kl 15-18
 18. Meddelande om plats där stämmoprotokollet ska finnas tillgängligt
 19. Mötet avslutas

Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga hos ordf. Thomas Andersson 10 dagar före ordinarie årsstämma.

Väl mött!

Styrelsen Skålbo VSF

Angående skarven

Läser vilket liv det har blivit när man nu har sett skarven på Kastellholmen. Men att den under många år har förstört den fina Sandreveln har man inte hört så många klaga. Det är vi i Skålbo som har försökt att på bort skarven men inte fått nått gehör. Men nu är plötsligt är det  väldigt akut när även politikerna engagerar sig.
Konstigt.
Bengt Arne

Lantmäteriförrättning

I går kväll hade Lantmäteriet kallat till ett möte angående den nya förrättningen för Skålbovägens SF. Ett 30 tal medlemmar kom till detta möte. Lantmätare Henrik Storm (bilden) gick igenom hur den nya förrättningen kommer att bli. Varje medlem kommer under februari månad att få en faktura på förrättningskostnaderna från Lantmäteriet. Kostnaden kommer att följa procentuellt andelstalet som den nya förrättningen räknat fram, allt från 1,5 – 3,5 procent.
Varje medlem kommer att få all information i brevlådan under nästa månad från Henrik Storm.

sdr

Grattis Lars Edeborg

Ambulanssjuksköterska Lars Edeborg har prisats med Linkonpriset 2018 för sin insats vid den allvarliga bussolyckan med skolungdomar inblandade som inträffade utanför Sveg i april 2017.
Han känner sig stolt och hedrad över priset och berättar att det är en dag han kommer att bära med sig resten av livet.


Förstörda brevlådor

I natt har någon kört sönder 3 brevlådor på Skålbovägen.
Är det någon som sett eller hört var snäll att kontakta Bengt Arne.
Bilen som har kört på brevlådorna borde ju fått skador på lacken.
Om du ser en bil som har svart färg på framhuven och även har en buckla hör av dig.
Har försökt rätat upp brevlådorna så gott det går.

dav