Kategoriarkiv: Okategoriserade

Hastigheten efter Skålbovägen

Nu när det har kommit massor av snö så blir våran väg lite smalare.
Det gäller att hålla hastighetsbegränsningen som är 30 km.
Tyvärr så är det många som inte kan lätta på gaspedalen.
Det finns också upplogade mötesplatser efter vägen. Om du möter
någon så stanna vid någon av dessa mötesplatser istället för att
behöva trängas för att komma förbi.

Kallelse till årsmöte Skålbo SF

Kallelse till ordinarie årsstämma 2023, Skålbovägens samfällighetsförening

Datum: 2023-08-24
Tid: kl 19:00
Plats: Lingarögården

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande för stämman
4. Val av sekreterare för stämman
5. Val av två justeringsmän
6. Fastställande av resultat- och balansräkning
7. Styrelsens och revisorernas berättelse
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
a. Ändring av räkenskapsår (stadgeändring)
b. Etableringsavgift av nya fastigheter
c. Registreringsavgift vid förändring av andelstal
d. Den återkommande frågan om hastighet efter vägen
e. Inga motioner från medlemmarna
10. Ersättning till styrelsen och revisorerna
a. Ökade kostnader för arvoden utifrån skyldighet att betala arbetsgivaravgift
11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
12. Val av styrelseordförande för en tid av ett år
13. Val av 2 styrelseledamot samt 2 suppleanter
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
15. Val av valberedning
16. Övriga frågor
17. Meddelande om plats där stämmoprotokollet ska finnas tillgängligt
18. Mötet avslutas

Årsmöteshandlingarna (årsberättelse, resultat- och balansräkning) finns tillgängliga hos ordf. Thomas
Andersson 10 dagar före ordinarie årsstämma.

Väl mött!

Styrelsen Skålbo SF

Blågröna alger i Skålbo

Under dagen har delar av vår egen kuststräcka varit infärgad i turkos. Stränder, stenar och bryggor, allt har varit färgat blått. Delar har nu försvunnit när vattennivån nu åter stiger. Länsstyrelsen har fått rapporter från hela Hudiksvalls fjärden, och under dagen har tester utförts.
Det blåa kommer från giftiga blågröna alger, och allmänheten bör undvika kontakt med vattnet. Man bör inte heller låta hundar eller andra husdjur vistas nära vattnet.
Styrelsen Skålbo SF

Vägarbete

Om allt går som det ska så kommer bättring av stödkanter och justering
av mötesplatser att starta imorgon onsdag 28 juni.
Arbetet kommer att hålla på en dag. Visa hänsyn på vägen och håll
hastighetsgränsen, som är 30 km i timmen.
Styrelsen Skålbo SF

Info från Polisen

Brottsmässigt så har det just nu lugnat ned sig gällande katalysatorstölder. Stöld från och ur bil är nu mera ledramper och extraljus, m.m. samt ett fordon där det stulits en massa elverktyg. I övrigt inga brott som sticker ut.
Det förekommer brott som kan härledas till missbrukare vad vi vet och inga internationella
brottsnätverk gällande villainbrott eller båtmotorstölder. Endast två båtmotorer har stulit underförsommaren tom nu. Det är fyrtaktare modell mindre en Tohatsu och en Mercury. Inga kopplingar till något brottsnätverk.
Ha en trevlig sommar!
Med vänliga hälsningar Janne Olsson
Grannsamordnare Polisen

Vägarbete

Det kommer en traktor, innan den 30 juni, som kommer att laga skadorna efter vår väg.
Tänk på att visa hänsyn när maskinen är här. Vi vågar inte sly röja efter Skålbovägen när
brandrisken just nu är så stor. Arbetet kan göras så snart det blir nederbörd.
Passar på att önska alla medlemmar med familjer en Glad Midsommar.
Styrelsen Skålbo SF

Samla in plogpinnar

Hej Skålbovänner!
Våren är här och det är dags att plocka in plogpinnarna. Jag tänkte börja samla in dom snart. Om nån vill hjälpa till så är det välkommet. Det är till stor hjälp om nån som promenerar längs vägen vill rycka upp pinnar och lägga ihop högar i diket. Någon har redan börjat samla ihop har jag sett.😀
Tack på förhand!

Info från Skålbo SF

Hej Medlem av Skålbo SFF,

Den 15 februari 2022 publicerade Skatteverket ett ställningstagande om att samfällighetsföreningar skall momsregistreras. Vårt riksförbund ”REV” begärde överprövning av ställningstagandet hos Skatterättsnämnden. För två veckor sedan fick vi tyvärr beskedet att Skatterättsnämnden delar Skatteverkets ställningstagande.
Det är respektive samfällighets omsättning som styr krav på momsregistrering. Vår samfällighet överskrider omsättningsgränsen 80 000 kr/år (exklusive statligt bidrag) varför vi alltså omfattas av kravet. I och med beslutet gäller krav på momsregistrering från den 15 februari 2022.
Styrelsen har precis träffats för att diskutera de konsekvenser som beslutet medför. Beslut togs att momsregistrera Skålbo SFF från den 1 januari 2022. Det medför att en extra inbetalning motsvarande 25 % på respektive fastighets årsavgift 2022-2023 kommer att krävas. Det beror på att inga intäkter kan vara ”omomsade” för räkenskapsåret. Med detta följer en fördel då vi kan tillgodoräkna oss ca 300 000 kr i momsersättning från fjolårets restaurering av vägen. Detta ger oss i gengäld möjligheten att dämpa förväntade ökningar i medlemsavgifter under kommande år.
Om ni har frågor så hör vänligen av er till Styrelsen på info@skalbo.se!
Mvh
Styrelsen Skålbo SF, 2023-03-14