Lupinbekämpning

Nu är Lupinbekämpnings dags! Den 6 juni är Lipunbekämpningsdag i
Sverige för att gynna den biologiska mångfalden. I fjol vid
årsårsmötet för Skålbovägen beslutade vi att försöka minska
beståndet av Lupiner som är en invasiv art, längs med Skålbovägen
och Sisselbovägen. Lupinerna har redan börjat blomma och vi måste
ta bort så mycket som möjligt längs med vägen så fort som möjligt..
Om Lupinerna inte bekämpas kommer flera av våra vackra
ängsblommor att försvinna. Enklast och billigast är att slå lupinerna.
Åtgärden bör upprepas 2–3 gånger per år i ca fem år, därefter en
gång per år. Avslaget transporteras bort. Om växtdelar lämnas kvar
bidrar de till gödning och fröspridning. Mindre bestånd kan med
fördel dras upp med rot. Viktigast är att de inte får sprida frö.
(länsstyrelsens rekommendationer)
Vi får hjälpas åt att slå lupinerna längs vägrenen fram till
tomtgränserna, sen måste varje tomtägare ta ansvar för sina lupiner.
Innan midsommar bör lupinerna slagits och transporterats bort.
Vägföreningen tillhandahåller säckar och buntband, de finns att
hämta hos Thomas Andersson, Skålbovägen 98 (vägföreningens
ordförande) och hos Karin Nygård Skalman Skålbovägen 40. Ställ
fyllda säckar senast den 18 juni vid korsningen Sisselbovägen och
Skålbovägen så forslar några av medlemmarna ogräset till Ulvberget
19 juni.
Lupiner är vackra och hinner ni inte med kan ni plocka dem i en
bukett och kanske sätta i hinkar på förstukvisten. Släng sedan
blommorna i säckar och ta med dem till avfallsstationen innan de går
i frö. Med hopp om ett stort deltagande i Lupinkampen Lars-Erik
Återgård och Karin Nygård Skalman enligt beslut vid
skålbovägförenings årsmöte aug 2023.