månadsarkiv: maj 2020

Grannsamverkan

Vi kommer att sätta ut 10 nya skyltar med Grannsamverkan
efter vägen. Är det någon som önskar en skylt så kontakta
Bengt Arne Pettersson på 070-57 47 900.
Idag byter vi också lösenord till fliken Grannsamverkan och
Medlemmar 2020.
Det nya lösenordet kommer att skickas till din e-postadress.

Nya medlemmar

Det har sålts 3 fastigheter efter Skålbovägen under april-maj.
Jag vore tacksam om ni som sålt skickar över samtliga uppgifter på den nya ägarna så att de kan få information från vägföreningen.
Skicka uppgifter till bapmaj@gmail.com.