Nya medlemmar

Det har sålts 3 fastigheter efter Skålbovägen under april-maj.
Jag vore tacksam om ni som sålt skickar över samtliga uppgifter på den nya ägarna så att de kan få information från vägföreningen.
Skicka uppgifter till bapmaj@gmail.com.