Kallelse till Lantmäterisammanträde

Tisdag den 27 mars kallas medlemmar i gemensamhetsanläggningen Fiskeby ga:3 till sammanträde kl. 18:00 i Kulturhuset (Rådhussalen).
Sökanden (Skålbo SF) yrkar att den nya vägen skall införlivas i Fiskeby ga:3 samt att nya andelstal ska bestämmas.
Föreningen yrkar om en extrastämma för att anta normalstadgar.
Detta är ett informationsmöte och beslut kommer inte att meddelas på sammanträdet.
Vid sammanträdet kommer följande att behandlas:
1. Genomgång av ansökan.
2. Genomgång av tillämplig lagstiftning.
3. Synpunkter, yrkande och förrättningens fortsättande.

Utlottning av bostadstomter

Kommunfullmäktige har delegerat till tekniska nämnden att fastslå rutiner för tomtlottning. I denna tomtlottning gäller det fyra tomter mellan Maln och Skålbo.
Följande tomter är ute till försäljning;
Östanbräck 1:147, Östanbräck 1:148, Östanbräck 1:149 och Östanbräck 1:150.
Sista inlämningsdag är 14/3 2018.
Blankett för anmälan och registrering kan hämtas här eller beställas/hämtas på Tekniska förvaltningen, Mark Sektionen, Håstaängsvägen 2, Hudiksvall.
Östanbräck 1:147 Tomt A

Plogsspön är nu uppsatta

Idag sattes plogspön upp på Skålbovägen. Tyvärr så kom det endast 5 personer för att hjälpa till. 3 från styrelsen (Thomas Andersson, Ulf Henell och Thomas Eriksson) samt Stefan Skalman och Roger Nordqvist. Det är en ganska lång väg vi har och det behövs att fler hjälper till, då går det lite snabbare. Hoppas på bättring till nästa år.

Kul med beröm om vår hemsida

Året med vägföreningen
Text: Anders Östberg
Del 3 Höst
Sommaren har passerat och Skålbo Samfällighetsförening,
med ordförande Thomas Andersson i spetsen, förbereder
inför hösten. I augusti hade föreningen årsmöte.
Hur gick det på årsmötet?
– Mycket bra, det var trevlig stämning och mötet gick
rekordsnabbt säger Thomas. Just nu är det angenämt att
vara ordförande, inga frågeställningar eller större grejer som
stör. Vi har lyckats komma över gamla problem och har en
bra stämning i föreningen. Den sittande styrelsen fick nytt
förtroende och vi jobbar vidare.
Så allting rullar på som det ska?
– Ja, det måste jag säga. Förutom att vi väntar på att Lantmäteriet
ska bli klar med vår nya förrättning så klart, men
det kan vi inte göra så mycket åt, fortsätter Thomas. Lite
orolig är jag att förrättningen ska leda till lite klagomål bland
våra medlemmar, men det är ingenting jag kan påverka nu.
Har ni några speciella frågor ni måste tänka på under
hösten?
– Nej, inte direkt. Vägen är i mycket gott skick,
berättar Thomas, och där behöver vi inte göra något just
nu. Dessutom har vi redan nu upphandlat ett avtal med en
entreprenör inför vintern när det gäller plogningen. Skönt
att ha det avklarat redan nu.
Till sist vill REV Bulletinen ge Skålbo SFF beröm för deras fina
hemsida. Gå gärna in på www.skalbo.se för att få
inspiration till er egna vägföreningar.

Årsstämman söndag den 20 aug.

Idag söndag den 20 augusti avhölls Skålbovägens SF;s årsstämma på Lingarögården. 21 medlemmar hörsammade kallelsen.
Protokollet från årsstämman kommer att skickas via mail når detta är justerat.

Nedan bild på vår styrelse. Från vänster Ulf Henell, Thomas Eriksson och vår ordförande för ytterligare 1 år Thomas Andersson. På bilden saknas Lars Edeborg och den nya suppleanten Elisabeth Nordqvist.

Årsstämma Skålbo SF 2017

Kallelse till ordinarie årsstämma, Skålbovägens samfällighetsförening
Datum:              2017-08-20
Tid:                      kl 17:00
Plats:                  Lingarögården
Härmed kallas du som medlem av Skålbovägens samfällighetsförening till ordinarie årsstämma.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande för stämman
 4. Val av sekreterare för stämman
 5. Val av två justeringsmän
 6. Fastställande av resultat- och balansräkning
 7. Styrelsens och revisorernas berättelse
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 10. Ersättning till styrelsen och revisorerna
 11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 12. Val av styrelseordförande för en tid av ett år
 13. Val av 1 styrelseledamot samt 1 suppleant för en tid av 2 år
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 15. Val av valberedning
 16. Inkomna motioner
 17. Övriga frågor
 18. Meddelande om plats där stämmoprotokollet ska finnas tillgängligt
 19. Mötet avslutas

Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga hos ordf. Thomas Andersson 10 dagar före ordinarie årsstämma.
Väl mött!
Styrelsen Skålbo SF

Matstafetten i Skålbo

Du har väl inte glömt bort att anmäla dig/er till Matstafetten i Skålbo lördagen den 5 augusti?
Sista anmälningsdag är den 15 juli.
Anmälan görs till Bengt Arne Pettersson på tfn. 070-5747900 eller via e-post bapmaj@gmail.com.
Välkomna
Familjerna Edeborg, Skalman och Pettersson

Stopp efter Skålbovägen 8 aug.

Vi ska ju bygga på Skålbovägen 67, och när huset kommer så kommer det att bli totalstopp på vägen medans kranen lyfter upp husmodulerna. Blir ju även lagom spännande att möta trailerbilarna efter vägen också…
Vi kommer att lägga lappar i brevlådorna också, men man kan aldrig vara för tydlig… 😉
Hus leveransen kommer den 8 augusti. Lastning och avfärd från Smålandsvillans fabrik i Nacksta, Sundsvall kl 0700 på morgonen. Prel. ankomst/lossning ca kl 1000.
Återkommer närmare för vidare information.
Andreas Larsson

Matstafett i Skålbo

Skålbovägens matstafett
Vi inbjuder Dig som medlem i Skålbovägens samfällighetsförening till en rolig matstafett på kvällen lördag 5 augusti.
Syftet är gemenskap och att få tillfälle att lära känna varandra som bor längs vägen. Kvällen avslutas med en gemensam fest i partytält hos Karin o Stefan Skalman.
Ni kommer att äta en komplett 3-rätters middag under kvällen, hemma hos olika personer och med nya gäster vid varje måltid. En av rätterna är det ni själva som arrangerar och bjuder på. Om det blir för-, varm- eller efterrätt kommer ni att få veta i ett brev ca 1-2 veckor innan stafetten. Där finner du även vilken adress ni ska träffas på för första rätten om det inte är hos er själva. Under kvällens gång ges instruktioner om var ni ska inta nästa måltid.
Låter det krångligt?
Det är det inte . Ni kommer att få alla instruktioner ni behöver och ni bjuder alltså endast på en rätt och festkommitténs önskan är att vi lägger krutet på umgänget och inte främst på maten, så håll det gärna enkelt. Till den rätt ni får uppdrag att bjuda på, står Ni även för dryck till maten.
Till efterfesten tar alla med egen önskad dryck och festkommittén ordnar snacks och vickning i form av varmkorv med bröd.
Missa inte detta roliga tillfälle att få lära känna dina grannar och man anmäler sig som par, men behöver inte på något sätt vara ett par, utan det går jättebra att vara stafettpartner med en vän, syskon eller vem man så önskar.
Vi behöver din anmälan senast den 15 juli och du anmäler dig och din stafettpartner via mail till bapmaj@gmail.com eller via mobil 070-574 79 00.
Anmälningsavgift är 200:-/par som går till hyra av tält och partytillbehör. Eventuellt överskott går till samfällighetsföreningen. Ni är anmälda när er betalning är registrerad. Enklast swishar du avgiften till Bengt-Arne enligt nummer ovan.
Tid, plats och annan info kommer du att få längre fram i ditt bekräftelsebrev.
Varmt välkomna till en trevlig kväll önskar,
Familjerna Edeborg, Pettersson och Skalman