Ny info från kassören

Igår beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att Skatteverket
gjorde fel när de beslöt att vägsamfällighetsföreningar skall
vara momspliktiga. Vad som händer nu är än så länge oklart.
Inte ens Skatteverket vet hur de skall hantera situationen just nu.
Som en konsekvens har jag och Thomas beslutat att tillfälligt
skjuta på den utdebitering som var planerad att göras om några
veckor.
Troligen kommer den inte att ske innan föreningen blivit avregistrerad
som momspliktig, vilket kan ta månader. Då vi nu har kalenderår
som verksamhetsår, har vi gott om tid. 

Ulf Henell

Kassör, Skålbovägens samfällighetsförening