Styrelsen

Styrelsen Skålbovägen Samfällighetsförening 2020
Ordförande

Thomas Andersson


Kassör

Ulf Henell
Ulf Henell


Ledamot
FullSizeRender_1


 

 

 

Sekreterare

Thomas Eriksson

Suppleant

Elisabeth Nordqvist

Revisorer

staffan holm

 
Staffan Holm

Lars Återgård

Valberedningen

Karin Nygård-Skalman
Malin Hagberg