Styrelsen

Styrelsen Skålbovägen Samfällighetsförening 2019
Ordförande

Thomas Andersson
Slastavägen 21
824 93 Hudiksvall
072-555 34 10


Kassör


Ulf Henell
Ulf Henell
Skålbovägen 86
824 56 Hudiksvall
0650-31 999 (bostad)
076-859 17 03 (sms)


Sekreterare
FullSizeRender_1


 

Lars Edeborg
Skålbovägen 89
824 56 Hudiksvall
073-141 43 15

Suppleanter

Thomas Eriksson
Skålbovägen 69 B
824 56 Hudiksvall
070-548 60 54

Elisabeth Nordqvist
Skålbovägen 50
824 50 Hudiksvall
070-211 27 85

Revisorer

staffan holm

 


Staffan Holm

Östra Tullgatan 12
824 52 Hudiksvall
070-324 09 69

Lars Återgård
Knipphammargatan 23
853 56 Sundsvall
070-322 37 67

Valberedningen

Karin Nygård-Skalman
Skålbovägen 40
824 56 Hudiksvall
070-608 99 01

 

 

 

 

 

Malin Hagberg
Skålbovägen 33 B
824 56 Hudiksvall
070-378 55 92

Hemsidan
Bengt Arne Pettersson
Skålbovägen 56
824 56 Hudiksvall
070-574 79 00