månadsarkiv: september 2021

Översiktsplan 2035

Kommunen har på sin hemsida (www.hudiksvall.se/oversiktsplan) lagt
upp ett förslag till ny Översiktsplan2035 till samråd.
Planen gäller hela Hudiksvalls kommun, men innehåller också ett avsnitt
för ”Skålbo”. Ett område, främst norr om Sisselbovägen/Skålbovägen.  
Staden har behov av fler bostäder, och Skålbo kommer tillsammans
med utvecklingen hamnområdet samt utbyggnad av Björkberg, Idenor
och Sanna skall ge ca 3000 nya bostäder.
Då planerna för Skålbo-området främst ligger utanför vårt vägområde,
kommer styrelsen inte inkomma med några synpunkter. Nya vägar är
tänkta att byggas, då Skålbovägen inte har kapacitet att ta trafik från
detta område.
Om du som enskild fastighetsägare har synpunkter, så ska dessa
framföras skriftligen senast den 15 oktober 2021, via mejl eller brev,
till Hudiksvalls kommun.

Hälsningar
Styrelsen

Kommentar från Hudiksvall kommun:   

1. Området är preliminärt och kan ändras något, bland annat hur vägar
läggs ut och bostadskvarteren utformas.
2. Tomtstorlekarna kommer troligen att variera, både något större och något       
mindre tomter kommer att finnas för att attrahera olika målgrupper.
3. Hänsyn tas till motionsspåret som sannolikt kommer att behöva flyttas           
delvis men ska självklart vara kvar i området.

Hans Gyllow
Samhällsplaneringschef, Kommunledningsförvaltningen