månadsarkiv: juni 2022

Info om Grannsamverkan

Vad står grannsamverkans skyltning för?
Du har säkert stött på den här märkningen förut. Men vad innebär egentligen skyltningen?
Om du ser grannsamverkans symbol indikerar det att de boende i området eller fastigheten har:
Fått utbildning i Grannsamverkan och brottsförebyggande åtgärder
Har genomfört förebyggande åtgärder
Är extra uppmärksamma i sin vardag
Vet vad som ska göras om de misstänker att ett brott ska begås
Men! Nyckeln är engagemang och uppmärksamhet för att Grannsamverkan ska ha riktig effekt. Skylten fungerar som ett hjälpmedel.