Vägarbeten Skålbovägen

Vägföreningen skall plocka ur sten i vägbanan vid Jarl Karén.
Ändra kurvan vid Staffan Jonsson samt lägga en ny trumma också vägföreningens ansvar.
När det är dags för beläggning skall vägen toppas från Åke Olsson till Lennart Högberg, också vägföreningen.
PEAB kommer även att starta upp (måndag 16 maj) att justera vägen där man grävt ner vatten o avlopp vilket är på flera ställen, viss justering kommer att göras in på era privata vägar.
Som det sista är att vägen skall beläggas troligt månadsskiftet maj/juni, närmare info senare.
Att beakta är under tiden kommer det att bli störningar dagtid, man kan få vänta genom maskiner kommer att arbete på vägen, allt för vi skall få en bra väg igen.
Meddela era entreprenör om ni har sådana att det skall pågå vägarbeten.

Hoppas ni visar hänsyn gentemot alla.
Om vi måste stänga av vägen kommer det att finns på vår hemsida så ha koll på den så får ni aktuell info.

Styrelsen