Info från Skålbo SF

Hej Medlem av Skålbo SFF,

Den 15 februari 2022 publicerade Skatteverket ett ställningstagande om att samfällighetsföreningar skall momsregistreras. Vårt riksförbund ”REV” begärde överprövning av ställningstagandet hos Skatterättsnämnden. För två veckor sedan fick vi tyvärr beskedet att Skatterättsnämnden delar Skatteverkets ställningstagande.
Det är respektive samfällighets omsättning som styr krav på momsregistrering. Vår samfällighet överskrider omsättningsgränsen 80 000 kr/år (exklusive statligt bidrag) varför vi alltså omfattas av kravet. I och med beslutet gäller krav på momsregistrering från den 15 februari 2022.
Styrelsen har precis träffats för att diskutera de konsekvenser som beslutet medför. Beslut togs att momsregistrera Skålbo SFF från den 1 januari 2022. Det medför att en extra inbetalning motsvarande 25 % på respektive fastighets årsavgift 2022-2023 kommer att krävas. Det beror på att inga intäkter kan vara ”omomsade” för räkenskapsåret. Med detta följer en fördel då vi kan tillgodoräkna oss ca 300 000 kr i momsersättning från fjolårets restaurering av vägen. Detta ger oss i gengäld möjligheten att dämpa förväntade ökningar i medlemsavgifter under kommande år.
Om ni har frågor så hör vänligen av er till Styrelsen på info@skalbo.se!
Mvh
Styrelsen Skålbo SF, 2023-03-14