Buskröjning

Vårat mål är att buskröja och lupinbekämpa vägen före midsommar
men med detta torra väder och brandrisk måste vi avvakta och hoppas
på regn innan vi röjer.
Styrelsen