Vägarbete

Det kommer en traktor, innan den 30 juni, som kommer att laga skadorna efter vår väg.
Tänk på att visa hänsyn när maskinen är här. Vi vågar inte sly röja efter Skålbovägen när
brandrisken just nu är så stor. Arbetet kan göras så snart det blir nederbörd.
Passar på att önska alla medlemmar med familjer en Glad Midsommar.
Styrelsen Skålbo SF