Årsstämma 2014

Söndagen den 17 augusti kommer Skålbovägens SF att avhålla sin årsstämma på Lingarögården.
Stämman börjar kl. 17.00.
Årsstämma handlingarna kommer att finnas hos BA Pettersson 10 dagar i mötet.