Årsstämman 2014

I går eftermiddag avhölls Skålbovägens Samfällighetsförenings årsstämma i Lingarögården.
28 medlemmar var närvarande.
Protokoll och övriga möteshandlingar kommer att skickas ut så snart årsstämmo protokollet är justerat.
Ett stort tack till avgående ordförande i valberedningen Jarl Karén.

IMG_1124[1]