Uppgifter medlemmar i Skålbo SF

Håller på att gå igenom adressregistret för samtliga medlemmar i Skålbovägens SF. Det saknas hos vissa telefonnummer, e-post. Har du  bytt bostadsadress var snäll att meddela detta.
Vore väldigt bra om du kunde mejla dina uppgifter till mig på adressen bapmaj@gmail.com.
Bengt Arne