Skärpning

Nu måste till en rejäl skärpning av hastigheten efter Skålbovägen.
I morse höll vi på att bli på körda en en liten röd bil som inte höll den
tillåtna hastigheten på 30 km. Vi har bra mötesplatser och vi skall
visa hänsyn mot våra medtrafikanter. Tycker att vi alla skall se till att hastigheten aldrig blir högre än 30 km så att inga allvarliga olyckor sker.