Ny info från Lars Anders Wiberg

Hej
Nu börjar det bli dags att planera inkopplingar för ert VA.
Som vi tidigare sagt så erbjuder vi att kommunen kan gräva ner pumpsumpen, det är dom gröna burkarna som står i anslutning till er nya väg.
Den som vill ha vår hjälp med detta får höra av sej till mej så att vi får göra någon sorts kölista, det går även bra att er entreprenör sköter om den saken om ni vill ha det gjort innan vi kommer.
Jag ska försöka tydliggöra vad som gäller. Kommunen är skyldig att gräva ner pumpbrunnen vid förbindelsepunkten eller i dess  omedelbara närhet, om inte detta fungerar då blir det en så kallad alternativ placering på tomten och då är det fastighetsägarens sak att ordna det.
Gränserna är svår att dra och därför erbjuder vi oss att även inne på tomten att gräva ner den i samråd med fastighetsägaren och vara överens om återställning osv.  grävning från en sådan placering till förbindelsepunkt sköts av annan entreprenör.
Det kan i vissa enstaka fall vara så att det är bäst att er entreprenör sköter nergrävningen för att vi inte ska kollidera med varann och därmed bli ett hinder.
Jag har sagt det förut, för er som är fast boende gäller en extra noga planering, placera ut brunnen, ansluta slangen till den kommunala sidan, koppla in det elektriska, funktionskontroll = spola i vatten och provkör, anslut fastigheten till brunnen, återställ.
Sen ska ingen behöva känna panik om inkopplingen utan hinner man inte med i höst så går det lika bra att göra det till våren och då tänker jag mest för er som inte bor på orten.
Enligt PEAB ska det vara möjligt att ansluta avloppet under vecka 38 för er som bor före Torstensson Skålbovägen 66 A, vattnet kan ta lite längre tid för att det ska tas vattenprov och få det godkänt.

Med vänlig hälsning
Lars-Anders Wiberg
VA-ingenjör
Tekniska förvaltningen
VA-avdelningen
824 80 Hudiksvall
Tfn 0650-38085, 073-274 74 11