Info från PEAB

Från och med tisdag den 15 september kommer vägen från Skvallerbäcken och fram till Stefan Färlin (Sundhs f.d. hus) att vara avstängd under cirka 2 veckor. Arbetet kommer att påbörjas kl. 07.00 och håller på hela dagarna. Dock blir det ingen grävning på nätterna.
VA ledningen kommer att grävas ner mitt i vägen.  Planera därför om hur ni skall komma in till stan. Endera åka ni den gamla vägen över Lingarö eller frågar någon granne som bor innan Skvallerbäcken om ni får parkera er bil där.
Vi får ett litet problem under dessa 14 dagar men sedan har vi både vatten och avlopp. Så se positivt på detta lilla problem.