Micke Berg

Den 27 mars nåddes vi av det tråkiga beskedet att Micke hade förolyckats i en arbetsplats olycka.
Vi minns honom som en glad och positiv människa, arbetsvillig som få.
Micke satt med i valberedningen för Skålbovägen Samfällighetsförening.
Våra tankar går till hans familj och närmast anhöriga.