Kommunalt vatten & avlopp i Skålbo

Enligt en artikel i HT kommer kommunen att gräva för vatten & avlopp i Skålbo. Tekniska nämnden har godkänt förslaget som inom kort kommer upp i kommunfullmäktige. Enligt förslaget kommer kommunen att gräva fram till fastighetsgränsen och sedan får ägarna bekosta grävningen och inkopplingen in till fastigheten.
Kostnaden beräknas till cirka 100 000 kronor per hushåll. Arbetet beräknas påbörjas innan årsskiftet.