Kallelse till arbetsdag

Söndagen den 20 oktober mellan kl. 15-18 kommer
Skålbovägens SF att ha en arbetsdag.
Det skall sättas ut plogkäppar samt lite andra arbeten.
Samling Skålbovägen 50 (Nordqvists).
Kom och träffa dina grannar.
Styrelsen Skålbovägen SF