Info från VA avdelningen

Hej alla
Vill bara informera att nattjobbet i vägen  är framskjutet två veckor dvs start V 34, ”dagtidarna” startar som planerat V 32
Återigen ha en skön sommar

Med vänlig hälsning
Lars-Anders Wiberg
VA-ingenjör, VA-avdelningen
Tekniska förvaltningen
824 80 Hudiksvall
Tfn 0650-38085, 073-274 74 11