Info från Lars Anders Wiberg

Hej igen
En liten lägesrapport om nattarbetena, Natt ett flöt enligt planerna och det var första natten så det tar lite tid att hitta arbetsrutin inför sådana här udda uppgifter, natt två var lite tung med hård backe och sten, natt tre hade gått bra och man är nu framme vid Skalmans men där dök det upp berg.

Följande kommer nu att ske, skakmätare kommer att monteras på närliggande fastigheter och på måndag 24/8  kommer en bergsborrare att borra berget för sprängning. Vi är då tvungna att stänga vägen för genomfartstrafik från kl 10.00 fram till ca 15.00, det borde vara klart när alla skall hem efter jobbet.
Sedan börjar nattarbetena kl 22.00 som vanligt

Hoppas att det inte ställer till några olägenheter men vi gör detta för framför allt personsäkerheten
/LAW

Med vänlig hälsning
Lars-Anders Wiberg
VA-ingenjör Tekniska förvaltningen
824 80 Hudiksvall
Tfn 0650-38085, 073-274 74 11