Högsta tillåtna maxvikt 4 ton

Från och med den 1 april har styrelsen beslutat att transporter över 4 ton inte får belasta Skålbovägen. Skyltar kommer att sättas upp.
Om du har några tunga transporter inbokade till din fastighet så var snäll att avvakta tills tjälen har gått ur marken.