Årsstämma Skålbovägens SF

Styrelsen har beslutat att 2017 års stämma kommer att avhållas på Lingarögården söndagen den 20 augusti kl. 17.00.
Kallelsen kommer att skickas ut via mail 3 veckor innan stämman.
Om du vill lämna in en motion kom ihåg att lämna in den i tid.