Vägarbete torsdag 18 aug.

Trumnedläggning kommer att ske Torsdag 18 augusti vid Collindervallen.
Arbetet kommer att starta 08.00 och beräknas hålla på hela dagen, vägen
kommer att vara avstängd periodvis. Visa hänsyn till vägarbetarna.
Mvh 
Styrelsen