Pågående vägarbete!

tisdag den 10 maj från kl. 08:00 kommer en maskin och skall fräsa upp
asfalten på de etapper av Skålbovägen som skall förbättras.
Detta kommer att innebära mycket begränsad framkomlighet efter vägen
under dagen. Maskinen som fräser vägen är väldigt stor och kommer inte
att kunna flytta på sig
för att släppa fram trafik.
Vägen över till Lingarö är öppen så kom ihåg att ta till tillräckligt med tid
för att hinna åka runt. Om allt går som det är tänkt så skal det vara klart
till kvällen.
Vi ber alla om att ha tålamod under renoveringstiden!
mvh
Styrelsen Skålbovägens SF