Nya medlemmar

Vi hälsar välkomna till Skålbovägen Samfällighetsförening Stina Celander
och Alexander Gunnarsson. Dom har köpt fastigheten Östanbräck 1:151 och
kommer att bygga ett nytt hus någon gång i sommar.
Vi hoppas att dom kommer att trivas med oss i Skålbo.