Lantmäteriförrättning

I går kväll hade Lantmäteriet kallat till ett möte angående den nya förrättningen för Skålbovägens SF. Ett 30 tal medlemmar kom till detta möte. Lantmätare Henrik Storm (bilden) gick igenom hur den nya förrättningen kommer att bli. Varje medlem kommer under februari månad att få en faktura på förrättningskostnaderna från Lantmäteriet. Kostnaden kommer att följa procentuellt andelstalet som den nya förrättningen räknat fram, allt från 1,5 – 3,5 procent.
Varje medlem kommer att få all information i brevlådan under nästa månad från Henrik Storm.

sdr