Angående plogning och sandning

När det gäller plogning och sandning efter Skålbovägen är det nu Fredrik Eriksson (070-377 91 27) som gör avrop till Marcus Ahlström. Har du frågor kring plogning vänd dig till Fredrik.
Om du vill ha plogat in till hus får du själv kontakta Marcus på tfn. 070-360 29 83.