Info om vägen

Nästa vecka kommer man justera till stödkanter längs vägen, likaså dikesjusteringar
och in och utfarter skall justeras.
Vi har problem vid Kolindersvallen där ligger en elledning för högt vilket gör att
trummorna inte går att få i rätt läge. Vi har kontaktat Ellevio och dom har lovat att
komma ut på plats för att göra en bedömning om det går att gräva ner ledningen
djupare, då skulle vi få ner trummorna i rätt läge.
Mvh
Styrelsen Skålbo SF