månadsarkiv: juni 2015

Brev från VA

DSC_0154Hej alla
Ja då har nu VA projektet dragits igång av PEAB som dom flesta nu har märkt.
Dom kommer att jobba vecka 27 för att sedan ta semester i ca 4 veckor. Slutet på vecka 31 börjar man att avlägsna asfalten från Skålbovägen 53 (Fredrik Eriksson) fram till 58 (Nordqvist vägskälet).
VA jobben drar  igång vecka 32 med två arbetsgäng, ett som arbetar på natten i vägen och naturligtvis kommer det att väsnas nattetid för er som bor närmast, hoppas ni har överseende med det, det andra gänget kör på som vanligt ordinarie arbetstid utanför vägområdet
Ni som behöver åka bil nattetid kan åka över mot Lingarö och det är den östra vägen, börjar med brant backe alltså inte den över torpet, den är iordninggjord och uppgrusad samt med några mötesfickor. Tar man det lugnt så ska det fungera. Har man möjlighet så kan man ju också lämna bilen på ”rätt sida” och gå till den.
När vi passerat Skålbovägen 66 (Torstensson) kommer det att bli möjligt att börja ansluta ”tunnorna” så att ni som ligger före kan börja på att planera och göra dom förberedelserna som går att göra, svårt att nu säga vilken tidpunkt men gissningsvis i slutet av augusti. Planeringen och timingen är speciellt viktig för er som är fast boende och inte har nåt boende alternativ, tips och råd kan jag ställa upp med men ingen fastighet är lika så det blir från fall till fall.
För dom som verkligen är på hugget kommer vi att ställa upp ett tiotal ”tunnor” vid anslutningen till er nya väg vid Sisselbo, dom kan ni ta och gräva ner om ni inte väntar på att kommunen gör det.
För egen del så är min semester vecka 29-31

Ha en bra sommar och hoppas att inte våra arbeten rör till det alltför mycket för er

Med vänlig hälsning
Lars-Anders Wiberg
VA-ingenjör Tekniska förvaltningen
824 80 Hudiksvall
Tfn 0650-38085, 073-274 74 11

 

Info från PEAB angående VA

PEAB Anläggning AB har fått i uppdrag av Hudiksvalls Kommun att dra nytt vattenledningssystem och avlopp i Skålbo.
Ledningssträckan är ca 2000 meter.
Det som ingår i vår entreprenad, är att vi gräver fram till er tomtgräns.
Vi etablerar oss på plats under juni.
Vi kommer att starta grävningarna i juni på vissa sträckor. 15 juni är ett tänkt startdatum. Semester kommer vi att ha veckorna 28, 29, 30 och 31.
På dom sträckor som är i vägen kommer arbetena att ske i Augusti.
Då kommer ni att få åka en omväg för att komma hem/bort. I och med att det finns rundkörningsalternativ kommer detta inte bli några problem för er.
Tänk på att det är farligt att vistas runt en arbetsmaskin, då maskinisten har ”dålig” uppsikt vad som finns i maskinens närhet.
Låt inga barn vistas i närheten av våra arbetsmaskiner.
Ni som vet med er att ni har någon ”ledning” i mark där vi ska lägga den nya vattenledningen vill vi också ha kontakt med.
Projektledare för Hudiksvalls Kommun är Lars Anders Wiberg,
tfn 0650-38085 eller 073-2747411.
Platschef för PEAB är Håkan Segerkvist tfn 0733-373969.
Har ni några funderingar, här gärna av er till Håkan eller
Lars Anders.

 

Ytterligare info angående VA

Hej alla

Jag skickar om meddelandet som några fick häromdagen, nu hoppas jag att jag har fått alla mail adresser.
Har också lite mer info förutom det ni fått.
Slangen från avloppsbrunnen fram till tomtgräns, alltså den biten som hamnar på privat tomt skall vara av speciell art, NT 10 brun stripad dim 40, dom som vill kan köpa den av VA avdelningen eftersom det inte är en vanlig slang i handeln, det är viktigt att den inte är lika som vattenslangen som har en blå rand dim 32.
Ni som skall dra in nytt vatten kan börja att fundera över vattenmätarplats, bäst är att en rörmokare tittar på den saken. Om inte mätare installeras på en gång är inte det hela världen det är bara det att taxan läggs på ackord och man betalar en fast årlig avgift som motsvarar 200m3 vatten för fast boende, 80m3 fritidshus. När mätarkonsoll är installerad kontaktar ni VA avd för montering av mätaren .
Det är alltså inget tvång med mätare men en ekonomisk fördel, grundkravet på placering är att det inte får frysa och dräglig åtkomst för mätarbyten.
Det kan hända att lite byggtrafik i början kommer att gå via Malviksvägen till den nya vägen kommunen bygger är klar, men förhoppningsvis ska det inte bli så långvarigt.
Vad jag förstår så lägger Bengt-Arne P  ut detta på er hemsida så alla kan läsa, om någon ser att ni inte är med på adresslistan från mej eller inte fått mailet så kontakta mej det är bra att ha för det kan även bli personliga kontakter som inte är av intresse för alla.

Med vänlig hälsning
Lars-Anders Wiberg
VA-ingenjör
Tekniska förvaltningen
VA-avdelningen
824 80 Hudiksvall
Tfn 0650-38085, 073-274 74 11

Brev från VA avdelningen

Hej alla
Det blev PEAB som fick entreprenaden i Skålbo, dom tänker börja i mitten av Juni på sträckor där dom inte är i vägen. Svetsning av rörlängder kommer att ske i början på arbetsområdet.
Skogsavverkning startar också inom kort och det kommer att maskinavverkas en hel del, sista biten ut mot Alderskär kommer det att vara begränsad framkomlighet ett par dagar eftersom vägen måste tas i anspråk, PEAB kommer att rusta upp gamla Skålbovägen mot Lingarö så den får bli reservväg under tiden, gäller även senare för grävningen. Fastighetsägare som är berörda kommer att meddelas vilka datum.
Frågan om den blivande entreprenören, PEAB,  kunde gräva även på fastighetsmark har ställts av några och svaret på den frågan var att det var inget dom strävade eller planerade för utan tas någon annan så är det helt ok för PEAB:s del, sporadiska grävningar kunde dom ta om det passar.
Det kan vara fördel att ni redan nu knyter kontakt med någon ”grävare” och gå gärna ihop några stycken så kan man ju dra fördel av varandra
Om nu någon vill starta på egen tomt och förbereda för anslutning så finns LTA stationer att få nere på Reningsverket. Annars erbjuder VA-avdelningen att gräva ner den på plats men som tidigare sagts så  åtar vi inte oss mer än själva nergrävningen och ser till att ihopkopplingen är ok
Kom ihåg att elkabel skall grävas från egen elcentral till LTA stationen, kabeln ska vara godkänd för att grävas ner och av typ 4×2,5+2,5, två 10 amp säkringar går åt. Behörig elektriker bör tillfrågas.
Ni som är osäker på placering av pumpen kan kontakta undertecknad för rådgivning, och det gäller speciellt dom som vill ha skilda placeringar på vatten resp avloppsanslutningen så att dom hamnar rätt
Naturligtvis kommer det att uppstå störningar och hinder under den här resan och även nattstörningar (buller) främst då det ska grävas i vägen, vattenföreningen har en ledning som skall vara i drift under tiden men olyckor sker och det skulle vara förvånade om inte den skulle grävas av någon gång, så ha gärna några liter vatten i beredskap om detta skulle hända tills den blir lagad

Med vänlig hälsning
Lars-Anders Wiberg
VA-ingenjör Tekniska förvaltningen
VA-avdelningen
824 80 Hudiksvall
Tfn 0650-38085, 073-274 74 11