månadsarkiv: maj 2022

Info om vägen

Nästa vecka kommer man justera till stödkanter längs vägen, likaså dikesjusteringar
och in och utfarter skall justeras.
Vi har problem vid Kolindersvallen där ligger en elledning för högt vilket gör att
trummorna inte går att få i rätt läge. Vi har kontaktat Ellevio och dom har lovat att
komma ut på plats för att göra en bedömning om det går att gräva ner ledningen
djupare, då skulle vi få ner trummorna i rätt läge.
Mvh
Styrelsen Skålbo SF

Mer info om vägarbetet

Vi har nu pratat mer med PEAB angående måndag och tisdag till veckan.
Det är väldigt svårt att få exakta tider när maskinerna är på en viss sträcka
men ett litet förtydligande kommer här.
Måndag kommer en hyvel och en traktor att vara på plats framkomligheten
kommer att vara begränsad stundvis vi kommer att ta oss fram efter vägen,
vi får vara beredd att invänta maskiner för att komma förbi.
Tisdag skall vägen beläggas dom startar på etapp 1 kl 08.00 går allt bra kommer
alla sträckor att vara klar innan kvällen.
För dom som vill kan man utnyttja parkeringen nedanför Sisselboberget där
kommer en del arbetsmaskiner att stå också men vi får plats att parkera enligt
Peab. Använd också vägen över Lingarö om det stämmer.
Beläggningen kan vi köra på efter c:a en timme sedan välten har gjort sitt jobb.
Mvh Styrelsen

Nytt info om vägarbetet

Måndag 23 maj kommer vägen att hyvlas vilket innebär att vägen
stundvis är helt avstängd.
Tisdag 24 maj skall vägen beläggas vilket innebär att den är helt avstängd,
om allt går bra hinner dom med all beläggning under tisdagen.
Använd vägen över Lingarö.

Mvh
Styrelsen Skålbovägen

Info om vägarbetet

Vi är nu inne i ett intensivt skede av vägrenoveringen och här kommer
kort information hur planeringen är.
Enligt tidigare information fräses asfalten imorgon tisdag med start kl. 08.00 .
Torsdag och fredag denna vecka börjar man att köra på bärlager 0,80 grovt.
Beläggning kommer att ske v.21. En del sten plockning och dikesrensning
sker även denna vecka.
Vägen över Lingarö kommer att förbättras med ett par gruslass.
Vi får ha lite tålamod under renoveringen!
Styrelsen Skålbo SF

Pågående vägarbete!

tisdag den 10 maj från kl. 08:00 kommer en maskin och skall fräsa upp
asfalten på de etapper av Skålbovägen som skall förbättras.
Detta kommer att innebära mycket begränsad framkomlighet efter vägen
under dagen. Maskinen som fräser vägen är väldigt stor och kommer inte
att kunna flytta på sig
för att släppa fram trafik.
Vägen över till Lingarö är öppen så kom ihåg att ta till tillräckligt med tid
för att hinna åka runt. Om allt går som det är tänkt så skal det vara klart
till kvällen.
Vi ber alla om att ha tålamod under renoveringstiden!
mvh
Styrelsen Skålbovägens SF