Historik

Skålbo Samfällighetsförening bildades den 10 april 1958.
Följande personer har varit ordförande i vägföreningen:
1958-1963 Thure Pettersson
1963-1964 Vakant
1964-1965 Gösta Johannesson
1965-1968 Vakant
1696-1976 Thure Pettersson
1976-1982 Lars Frisk
1982-1985 Veikko Pölönen
1985-1987 Ola Bergkvist
1987-1989 Stefan Skalman
1989-1990 Gunnar Andersson
1990-1993 Sievert Thurell
1993-1995 Enar Engstrand
1995-1997 Bo Eriksson
1997-1998 Stefan Skalman
1998-2002 Janne Pettersson
2002-2016 Stefan Skalman
2016-2023 Thomas Andersson