månadsarkiv: augusti 2021

Fullmakt till årsstämman 2021

Med anledningen av pandemin håller vi årsstämma genom fullmakt.
Enligt en modell som rekommenderas av REV (Riksförbundet Enskilda
vägar) har styrelsen beslutat att åter igen använda sig av fullmakt för
att kunna genomföra årsmötet.
Därför har vi förberett en fullmakt enligt gällande dagordning med förslag.
Vi ber er att återsända en påskriven fullmakt där du markerat ditt
ställningstagande till förslagen. Baserat på fullmakterna så representerar
styrelsen medlemmarna i föreningen.
Styrelsen håller årsstämma den 30/8 varför vi behöver din fullmakt innan
dess.