månadsarkiv: maj 2019

Angående skarven

Läser vilket liv det har blivit när man nu har sett skarven på Kastellholmen. Men att den under många år har förstört den fina Sandreveln har man inte hört så många klaga. Det är vi i Skålbo som har försökt att på bort skarven men inte fått nått gehör. Men nu är plötsligt är det  väldigt akut när även politikerna engagerar sig.
Konstigt.
Bengt Arne